Jesteś tutaj: RODO

Kim jest Administrator Państwa danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych użytkowników i klientów Sandra Łutczyn Fotografia jest Sandra Łutczyn zwanym dalej administratorem Sandra Łutczyn Fotografia.

Jednym z głównych istotnych założeń RODO jest rozpoznanie Waszego wizerunku jako danej osobowej. Za sprawą rozporządzenia konieczne będzie uzyskiwanie indywidualnych zgód od Was jako fotografowanych osób na jego przetwarzanie i wykorzystywanie w celach, o których ściśle będzie wskazane w umowach przez nas zawartych.

Chcesz uzyskać więcej informacji na temat swoich danych osobowych?

Napisz do nas na adres s.lutczyn@interia.pl lub odwiedź nas w siedzibie firmy.

Skąd mamy Twoje dane osobowe?

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas składania zamówienia, oraz w trakcie naszych kontaktów (wiadomości email, spotkania, rozmowy telefoniczne).

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez Sandra Łutczyn Fotografia.

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do:

realizacji zamówienia usług lub produktów;

składania zamówień za pośrednictwem Sandra Łutczyn Fotografia lub innych kanałów komunikacji.

podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu: firmy kurierskie, Poczta Polska, laboratorium fotograficzne (zamawianie produktów), portal internetowy służący do wyboru i zamawiania zdjęć, informatyk (pomoc IT), bank (dane do przelewu), usługi prawne i księgowe.

Ponadto, prawo wymaga od Sandra Łutczyn Fotografia przetwarzania Twoich danych osobowych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Twoje dane osobowe wykorzystujemy również na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, w szczególności:

zapewnienie obsługi usług płatniczych;

odpowiedź na Twoje wiadomości przekazywane do Sandra Łutczyn Fotografia za pośrednictwem poczty email, telefonicznie lub osobiście, w sytuacji, gdy nie są one związane z realizacją Zamówienia;.

windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;

przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa)

prowadzenie działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego usług własnych Sandra Łutczyn Fotografia lub usług i produktów osób trzecich;

kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą - przez e-mail oraz telefon;

wszystkie zdjęcia w formie cyfrowej będą szyfrowane sprzętowo, jak również umowy z Wami zawarte zostaną należycie gromadzone bez dostępu osób trzecich.

Musisz wiedzieć, że masz prawo do:

dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia swoich danych. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15-21 Rozporządzenia RODO.

prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych:

Sprzeciw "marketingowy". Macie Państwo prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystacie Państwo z tego prawa - zaprzestaniemy

przetwarzania danych w tym celu.